About KaewMunMun

ผมมีนามในโลก Online ว่า Kaewkulki เป็นชื่อที่ผมตั้งมาตั้งแต่สมัยที่ผมยังวัยรุ่น
เพื่อนๆ มักอ่านออกเสียงเป็น "แกวคุคิ" ซึ่งจริงๆ แล้วอ่านว่า "แกว กุลไข"
และนั่นก็เป็นชื่อ Domain อันแรกของผม แต่ว่าจำยาก [ปัจจุบันลบทิ้งไปแล้ว]
เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่มาเป็น KaewMunMun [ออกเสียงว่า แกว มัน มัน] ที่มาของ KaewMunMun
ก็เพราะว่าผมมีความเมามันในหัวใจนั่นเองครับ
ส่วนรูปด้านล่างเป็นรูปเสมือนครับ หน้าตาผมก็จะน่ารักเหมือนการ์ตูนนี้เลยครับ


ผมเริ่มเขียน Blog  สมัยที่เขาเริ่มฮิต Free Blog กัน,  คือตอนนั้นต้องการ
เรียนรู้ HTML เท่านั้น, เริ่มแรกเลยเขียนเพื่อรณรงค์ เรื่องการทิ้งขยะ ในประเทศไทย กับเพื่อนๆ 
ให้น้องๆ ที่มหาลัยช่วยกันถ่ายรูปขยะที่ทิ้งแบบมักง่ายๆ ลงใน Blog แต่ว่า Blog นั้นเขาปิดให้บริการไป
สานต่อจากตรงนั้นก็มาเขียน Blog เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Technology เพราะชอบส่วนตัว
รวมถึงเทคนิค DIY , How to การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ , Computer , Smart phone.