Free Download Whatsapp For iOS ประจำวันที่ 22-12-11


ก่อนหน้านี้ Whatsapp [iOS] ก็แจกฟรีมาแล้วหลายครั้งใครที่มันทันรอบที่แล้วรีบโหลด
เก็บไว้ก่อนได้เลย เพราะก็คงให้โหลดFree ไม่กี่วันหรอก โหลดไว้ใน Apple ID คราวหน้า
เวลาRetosre หรือเปลี่ยนเครื่อง [ในกรณี Whatsapp หมด Promotion Free Download]
ก็ยังคงได้สิทธิ์ Free Download อยู่ทาง whatsapp จะให้สิทธิ์้เราเสมือนว่าซื้อ App นั่นมาแล้วนั่นเอง