กระทรวงไอซีที เปิดตัว “ThaiCERT” ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์

ThaiCERT คือ หน่วยงานดูแลความมั่นคงปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์ ผมไม่แน่ใจว่า การหลอกให้โอนเงิน เวลาซื้อของใน Website แจ้งได้หรือเปล่า? กระทรวง ICT วางเป้าหมายไว้ว่า~ แผนงานในช่วง 6 เดือนต่อไปของ “ThaiCERT” ได้มีการวางเป้าหมายในการให้บริการรับ
แจ้งเหตุภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และจะยกระดับการทำงานให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เน้นการทำงานเชิงลึก โดยเจาะ ไปที่กลุ่มผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
และผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มการเงินการธนาคารและกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ส่วนผู้ที่ต้องการ แจ้งเหตุภัยคุกคามกับ “ThaiCERT” สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง

คือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2142 - 2483 เวลา 8.30 – 17.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ และทางอีเมล์ที่ report@thaicert.or.th