Third World Countries ทำไมประเทศไทยถึงไม่พัฒนา!!

มานั่งนึกเล่นๆว่าถ้าโลกนี้ไม่ต้องพัฒนาจะเป็นยังไงก็จะเป็นตามภาพเลยครับเนื่องด้วยมนุษย์จะ ต้องเยอะขึ้นๆแล้วถ้าเกิดปลูกพืชล่าสัตว์ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการเลี้ยงสัตว์ ทำสวนทำไรไว้ขาย 
โลกเราก็อยู่ไมได้อยู่ดี~ ดังนั้นการพฒนาจีึงเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้โลกเราอยู่ได้

 ณ ปัจจบัน แต่เคยสงสัยกันมั๊ยว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นแบบทุกวันนี้ ไม่พัฒนาไปไหน ทั้งๆที่ทุกอย่าง ก็พร้อมสำหรับการพัฒนา ไม่ว่าประเทศไหนๆ โลกที่ 1 หรือ 3 ก็ตาม
 ประเทศ พุทธ คริสต์ อิสลาม ก็มีตัวอย่างให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จ และไม่ว่าประเทศไหนๆก็มีแน่นอนทั้งคน ดีและคนไม่ดีปะปนกันไป 
แต่ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งพัฒนาเป็นโลกที่ 1
ได้นั่นคือ ผู้นำและ กฏหมายที่สามารถบังคับใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพนั่นเอง