การเปลี่ยน Domain ใหม่ใน Wordpress แบบเบ็ดเสร็จ

วันนี้ขอเขียนประสบการณ์ในการเปลี่ยน Domain ใหม่แต่ใช้ ฐานข้อมูล Wordpress เดิม ในที่นี้หมายถึง
ใช้ฐานข้อมูล Wordpress เดิมแต่เปลี่ยนจาก kaewkulkizone.com เป็น kaewmunmun.com นั่นเอง
ก่อนหน้านี้ผมเคยเปลี่ยนมาครั้งนึง แต่ฟ้าดินไม่เป็นใจ รูปไม่ขึ้นชะอย่างงั้น นั้นเปลี่ยนเพราะ Past ของรูป
ยังคงเป็น kaewkulkizone ,วันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการเปลี่ยน แบบง่ายสมบูรณ์ทั้ง
Domain,Comment,Picture มาเริ่มกันเลยดีกว่า

1. จัดการยิง DNS จาก Domain ใหม่มาที่ Server hosting ให้เรียบร้อย
2. แก้ไข wp-config.php ให้ตรงกับ Database ที่ใช้ [ส่วนมากจะใช้ตัวเดิมกับ Domain เก่า]
3. เปิด phpMyAdmin ซ้ายมือจะมี wp-option แล้วหา siteurl และ home ให้เปลี่ยนเป็น Domain ใหม่ของเรา
4. หน้า phpMyAdmin คลิกที่  Tab SQL [ถ้ามีข้อความอะไรอยู่ก็ลบออก]แล้ว Copy ลิงค์ด้านล่างนี้ใส่
ที่ละอันนะครับ [Copy ไปวางก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ Domain ก่อนละ] คำอธิบายสำหรับลิงค์ด้านล่างคือ
การเปลี่ยน ข้อมูลจาก Domain เก่ามา ใหม่แบบ ครั้งเดียวจบ ไม่ต้องมานั่งแก้ทีละ ลิงค์
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid,'http://www.kaewkulkizone.com','http://www.munkaew.com');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.kaewkulkizone.com', 'http://www.munkaew.com');
เพียงเท่านี้แหละครับ ทั้ง Domain, Picture, Comment  ต่างๆ ก็จะมาครบเซ็ท