การใส่เลขหน้า Excel เป็นเลขไทย ได้ผลแน่นอน

ผมเองจำเป็นต้องใส่เลขหน้าใน Microsoft Excel ให้เป็นเลขไทย หาใน Google ก็มีคน
สอนเยอะมากแต่เห็น Comment บอกไม่เห็นขึ้นเลย จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับ
คนสอนละเอียด แต่!!ลืมบอก Keyword สำคัญไปก็เท่านั้นเอง วิธีใส่เลขหน้าเพื่อนๆ คงรู้กัน
แล้วละ แต่การจะทำให้เป็นเลขไทยก็ดูตามภาพนี้เลยครับ ให้กรอกเป็นภาษาไทยลงไปเลย
ผมก็โง่อยู่ตั้งนาน เพราะคนบอกไม่ยอมบอก Keyword สำคัญว่ามันกรอกภาษาไทยใน Code ได้ซึ่งตอนใส่เลขหน้าปกติจะขึ้นแบบนี้ &[Page]ผมก็ไปใส่แบบนี้  &[1]  ,&[๑] มือใหม่ใครจะไปรู้ละว่ามันยัด 
Code ไทยได้ไอ้เราก็คิดว่า มันเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในวงเล็บว่าต้องกรอกอะไรลงไป