ถ่ายรูปสะท้อนกระจกเห็น Logo Apple

หนึ่งเรื่องบังเอิญสำหรับคนใช่ iPhone ขนาดผมเองยังเคยแอบทำแต่ตอนนั้นไม่ใช้ iPhone แต่เป็นรุ่นอื่น นั่นคือภาพถ่ายสะท้านกระจกแล้วให้เห็น
 Logo Apple ซึ่งก็แปลกที่รุ่นอื่นๆ ไม่ค่อยทำกันรูป จะไม่เน้นรูปร่างหรือหน้าตาเท่าไหร่~
 Crop Logo แบบเน้นๆ เชิญดูภาพตัวอย่างกัน มันเป็นแบบนี้จริงๆ นะ คนเข้ามาอ่าน Blog นี้ยังเคยแอบทำกันเลย ชิมิ??