Obayashi Corp โครงการท่องอวกาศแบบไม่ง้อยานอวกาศ ของญี่ปุ่นเขา

อย่างที่รู้กัน คนญี่ปุ่นทำอะไรมักจะแบบจริงจัง ล่าสุดก็จะทำ Lift สำหรับท่องอวกาศ
สำหรับโครงการนี้จะใช้เวลาในการดำเนินโครงการ 40 ปี น่าจะเสร็จก็ พ.ศ.2595 คือตาม
ที่ผมเข้าใจก็คือเขาจะทำให้เหมือนกับ  Lift ส่งคนขึ้นไป และจะใช้เวลาในการเดินทาง
1 อาทิตย์มันแทบจะไวกว่ายานอวกาศอีกนะเนี่ยการส่งคน 1 ครั้งบรรจุได้ 30 คน
ซึ่งทางญี่ปุ่นเขามั่นใจว่าจะกำเนินโครงการ

นี้สำเร็จก็เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร์ด้านคอร์บอนนาโน
ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเหล็ก 20 เท่า ผมเองก็ไม่รู้หรอกครับมันคืออะไร เขาบอกว่าแข็งก็แข็ง
ถ้าโครงการนี้สำเร็จอย่างเราๆ อย่างหวังว่าจะได้ขึ้นไปเลยครับ เพราะค่าตั๋วมันคงไม่ใช้
แค่ ล้านสองล้านแน่