E-mail Forwards หายไปอย่างไร้ร่องรอย

โลกหมุนไปไวเหลือเกิน ก่อนหน้านี้ ไม่กี่ปี ผมยังได้รับ e-mail Forwards จากเพื่อนๆ
เป็นประจำ ยังจำได้ดี Forwards จะบ่งบอกนิสัยของแต่ละคน ชอบแนวไหนก็จะส่งแต่แนวนั้นมาให้ผม แต่ยอมรับแรกๆ เบื่อเล็กน้อยเพราะบางครั้งเรื่องมัน ซ้ำ กัน
แต่พอไม่มีแล้วรู้สึกขาดหาย [นี่แหละนิสัยมนุษย์ ] - -! รู้สึกจะหายไปก็ตั้งแต่
Facebook เริ่มเข้ามา บวกกับเทคโนโลยี Smart Phone ที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวเหล่า นี้ได้รวดเร็วกว่า~ แต่ก็มีสิ่งใหม่ที่เข้ามาทดแทน จนรก Inbox มันคือ Spam 

โฆษณาธุรกิจขายตรง กลายเป็นว่าเกิดอยากอ่าน Forward ก็ต้องหาเว็บทีรวบรวม
ก็คงเหมือน Blog ก่อนหน้านี้ที่ผมเขียนถึง Operator ขาดรายได้จาก SMS ทุกอย่างก็ต้องมีการปรับปรุงไปตามกาลเวลา และ FW เหล่านั้นมันก็รุกหน้า
เข้ามาที่หน้า Wall Facebook /Blackberry Message /whatsapp เรียบร้อยแล้ว