พื้นฐานคนไทยยังเหมือนเดิม ยิ้มแย้ม มีน้ำใจ ชอบแบ่งปัน แต่กฏหมายบังคับยังไม่ดีพอ

ผมเป็นมนุษย์รถสาธารณะครับ ซื้อรถยนต์ไว้ขับแค่ไปเที่ยวนิดๆ หน่อยๆ หรือขับไปในที่ที่รถสาธารณะให้ผมไม่ได้เท่านั้น
และเป็นประจำทุกวัน ที่ได้จบเจอนิสัยของคนไทยแล้วบางทีก็อดที่จะเล่าไม่ได้
โดยพื้นฐานแล้วคนไทย ณ ปัจจุบัน ยังเป็นคนที่มีน้ำใจดีงามอยู่ครับ ผมเชื่ออย่างนั้น ที่จะแย่จริงๆ ก็มีน้อยกว่า 30%
ชะอีก (เยอะนะนั่น -..-)
 แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนดี 100% ย่อมมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป
แต่เคสของเมืองไทยจากที่ผมสังเกตุ คนไทยต้องมีกฏ ระเบียบที่ใช้บังคับอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และเด็ดขาด
ที่สำคัญคนไทยยังขาดการปลูกฝังต่อกันเป็นทอดๆ จากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันกลายเป็นนิสัยที่หลายคนคิดว่าทำในสังคมเป็นเรื่องธรรมดา
- คนขับรถเมล์ใครมาสมัครรับหมด แล้วพวกเขาเหล่านั้น ไม่เคยได้รับการอบรมเลยว่าคนขับจะต้องรับผิดชอบทุกชีวิตข้างหลังเขา
- เมื่อไหร่กฏฯ การปรับ 2,000 ในที่ห้ามทิ้งขยะจะสามารถปรับคนที่เอาขยะมาวางใต้ป้ายห้ามได้
- เมื่อไหร่กฏฯ จะสามารถปรับ 2,000 บาท กับคนที่นั่งสูบบุหรี่ใต้ป้ายห้ามสูบได้
- คนไทยจำนวนไม่น้อยจะรู้หรือเปล่าว่า การถ่มน้ำลายบนพื้นที่สาธารณะ มันเป็นเรื่องที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโคตรจะทุเรศเลย
- เมื่อไหร่พื้นที่ห้ามจอดจะสามารถห้ามรถยนต์มาจอดใต้ป้ายได้
- เมื่อไหร่รถยนต์ถึงจะจอดให้คนเดินเท้าข้ามถนนที่ทางม้าลายได้ และไฟสัญญานคนข้ามจะมีผล 100%
- พ่อแม่พาลูกเดินเล่นลูกทำเศษขยะหล่น ทำหน้ามึนและเดินต่อไป, โดยที่เจ้าเด็กน้อยนั้นไม่ถูกสอนว่านั้นเป็นสิ่งไม่ดี
การศึกษาไม่ใช้ตัวแปลสำคัญที่จะทำให้พฤติกรรมเหล่านี้หายไป แต่พฤติกรรมเหล่านี้แม้ในมหาฯลัยก็มีเยอะ
ทั้งหมดผมไม่ได้ดูถูกประเทศตัวเองนะครับ เพียงแต่อยากสะท้อนปัญหาสะสม เพราะคนเราอยู่ร่วมกันถ้าจะให้ทุกคนเป็นคนดี
เหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ต้องใช้กฏบังคับที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้จริงเท่านั้นแหละครับ

No comments:

Post a Comment