จริงๆ แล้วศาสนาเปรียบเสมือนโรงเรียน เพราะผมเชื่อว่าสวรรค์-นรก มีอยู่ที่เดียว

มาพูดเรื่องความเชื่อทางศาสนาบ้างดีกว่า ผมเป็นคนพุทธ ผมมีความเชื่ออย่างนี้ โลกนี้มีมาแล้วหลายล้านปี
และมนุษย์ก็กำเนิดมาแล้วหลายพันปีเช่นกัน ผมเชื่อว่านรกสรรค์มีจริง ถึงแม้ผมจะไม่เคยเห็นก็ตาม
แต่ก็ว่ากันไม่ได้มันเป็นความเชื่อและความศรัทธานี่นาาา 
แต่ความศรัทธาของผมมันมีเหตุผลนะ ไม่ได้เชื่อแบบ "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" ปัจจุบันถ้านับตาม พ.ศ. แล้ว
ศาสนาพุทธกำเนินมาก่อนใครเพื่อนคือปัจจุับัน 2556 ปีแล้ว (หรือมีศาสนาไหนอีกผมไม่รู้) แต่ก็แค่ 2556 ปีเองนาาา
ฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าจริงๆ แล้วโลกของเรามีสวรรค์-นรก อยู่ที่เดียวไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม
ทุกศาสนาที่เกิดขึ้นมาบนโลกเปรียบเสมือนเรามีโรงเรียนที่ต่างกัน
ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งโรงเรียนที่มีคุณครูที่มีคุณภาพสูงและคุณภาพไม่สูงมาก ตั้งแต่เราเกิดมา
พ่อแม้ก็จะส่งเราเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกโรงเรียนเองเลย นอกเสียจากพ่อแม่จะคิดว่าโรงเรียนั้นไม่ดี 
นอกจากเราขึ้นมหาวิทยาลัย ที่เราคิดว่ามหาฯลัย ไหนดีก็เลือกที่นั่น แต่สำหรับพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ยอม แต่ทุกโรงเรียนสอนหลักสูตรคล้ายๆ กันครับ คือให้ทุกคนปฏิบัติแต่สิ่งดีๆ เพื่อให้เป็นชื่อเสียงกับโรงเรียนนั้นๆ 
แต่เหตุที่ผมศรัทธาในศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธสอนให้อยู่กับปัจจุบัน นำเอาหลักคำสอนที่เป็น
ประโยชน์กับตัวเองและส่วนรวมไปปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกว่าใครจะเรียนโรงเรียนไหน เพราะทุกคนมีสถานะเป็นสัตว์โลก
เหมือนกัน และศานาพุทธยังเชื่ออีกว่า บาป-บุญ อยู่ที่ตัวบุคคลศาสนาพุทธไม่มีข้อห้าม
ให้ย้ายโรงเรียน สามรถย้ายได้เลยเพราะศาสนาุพุทธคือจิตใจ ทำดีได้ดี - ทำชั่วได้ชั่ว ถึงจะ้ย้ายไปโรงเรียนอื่น 
แต่สุดท้ายคุณก็คือสัตว์โลกเหมือนกัน คงเป็นไปไม่ได้ที่ทำความชั่ว-ความดี พอย้ายโรงเรียนแล้ว
จะกลายเป็นคนบริสุทธิ์ แล้วเริ่มนับ 0 ใหม่ 
คุณครูใหญ่ของศาสนาพุทธก็คือ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ถ้าเปรียบก็เหมือนกับคนหนึ่งคน เช่นเดียวกับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ที่ค้นพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมนุษย์
และ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ก็คือคนหนึ่งที่เคยค้นพบเรื่องจิตใจ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลศทั้งปวง เอยยย

No comments:

Post a Comment